Tag: stan spoczynku sędziego

4 (1)">
Państwo, Poza działami, Publicystyka

Michał Gabriel-Węglowski: W poszukiwaniu straconego imperium. Ważność czynności służbowych sędziego i prokuratora w stanie spoczynku – próba analizy 4 (1)

W polskim systemie prawa należy uznać za możliwą do zaakceptowania koncepcję, wedle której sędzia lub prokurator w stanie spoczynku nie jest pozbawiony w sposób  bezwzględny imperium władczego związanego ze statusem i charakterem tych profesji. PrzeniesienieDalej