Tag: spór kompetencyjny

4.4 (7)">
Poza działami

Jacek Barcik: O ekscesie orzeczniczym TK, czyli dlaczego sądy powszechne nie są związane (bezskutecznym) postanowieniem zabezpieczającym Trybunału Konstytucyjnego 4.4 (7)

Trybunał Konstytucyjny postanowił 29 stycznia m.in. (sygn. akt Kpt 1/20 ): 1) wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych (…); 2)Dalej

5 (2)">
Państwo

Nie ma sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym, Sejmem a Prezydentem – stwierdza Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 5 (2)

22 stycznia 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednogłośnie podjęła stanowisko wyjaśniające trwający spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący planowanego na dzisiaj posiedzenia połączonych trzech Izb Sąd Najwyższy. Sporem kompetencyjnym nie jestDalej