Tag: spór kompetencyjny

0 (0)">
Państwo, Trybunał

W Trybunale Konstytucyjnym po 6 latach zadzwonił budzik, włączony przez Sąd Najwyższy. Ofiarą spodziewanego wyroku będzie i prawo, i sprawiedliwość 0 (0)

W szóstym roku od złożenia w Trybunale Konstytucyjnym wątpliwego wniosku marszałka Marka Kuchcińskiego o rozstrzygnięcie nieistniejącego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem w związku z niekonstytucyjnym ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i innych przez Andrzeja Dudę,Dalej

4.4 (7)">
Poza działami

Jacek Barcik: O ekscesie orzeczniczym TK, czyli dlaczego sądy powszechne nie są związane (bezskutecznym) postanowieniem zabezpieczającym Trybunału Konstytucyjnego 4.4 (7)

Trybunał Konstytucyjny postanowił 29 stycznia m.in. (sygn. akt Kpt 1/20 ): 1) wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych (…); 2)Dalej