Tag: Służba Więzienna

0 (0)">
Komentarze i opinie

Okiem sędziego: Nie wierzę w przypadek (upokorzenia sędziego Krzysztofa S. w areszcie) 0 (0)

https://www.rp.pl/Prawo-karne/308169874-Sedzia-Krzysztof-S-sam-prosil-o-zapewnienie-bezpieczenstwa—wyjasnia-Sluzba-Wiezienna.html Wracam do sprawy, wobec której nie można być obojętnym. Na początek uporządkujmy najważniejsze fakty. Sędzia, były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie został tymczasowo aresztowany. Zarzuty nie dotyczą działalności orzeczniczej, lecz sfery związanej z zarządzaniemDalej