Tag: Sławomir Patyra

0 (0)">
Komentarze i opinie

M. Florczak-Wątor, S. Patyra: Opinia prawna na temat skutków wadliwości postępowania nominacyjnego sędziów Sądu Najwyższego w aspekcie skuteczności ich powołania 0 (0)

Mankamenty dotyczące procedury powoływania sędziów Sądu Najwyższego jednoznacznie przesądzają o wadliwości prowadzonych w tym zakresie postępowań nominacyjnych, co skutkuje prawną nieważnością wszystkich aktów powołania sędziów Sądu Najwyższego, dokonanych od momentu wejścia w życie opiniowanych przepisów.Dalej