Tag: sędziowie delegowani

0 (0)">
Trybunał

RPO przystępuje do sprawy w Trybunale Konstytucyjnym: Delegowanie sędziów przez ministra do sądu wyższej instancji jest niekonstytucyjne 0 (0)

Podwójna rola Ministra Sprawiedliwości, będącego zarazem Prokuratorem Generalnym, w związku z jego kompetencjami do delegowania sędziów, narusza konstytucyjną zasadę podziału władz, pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego. Niczym nieograniczone korzystanie z tej możliwości naruszaDalej