Tag: Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

3 (1)">
Dokumenty

Protokół z rozprawy w Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie przeciwko Sędziemu Dariuszowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie 3 (1)

Przedmiotem sprawy jest medialna wypowiedź sędziego Dariusza Mazura dla portalu Onet.pl, w której odniósł się do zarządzenia pani Małgorzaty Manowskiej, osoby zajmującej stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego, którym odwiesiła Izbę Dyscyplinarną, zamrożoną dwa dni wcześniejDalej