Tag: sąd dyscyplinarny

0 (0)">
Państwo

Sędziowie z Gorzowa uchwalili… 0 (0)

Zebranie Członków Oddziału Gorzowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP i niezależności sądów. Ponadto Zebranie:Dalej

0 (0)">
Państwo

Wyznaczanie sędziów dyscyplinarnych bez ich zgody przez ministra sprawiedliwości narusza zasady konstytucyjne – stwierdza A. Bodnar 0 (0)

Powierzanie sędziemu przez ministra sprawiedliwości funkcji sędziego sądu dyscyplinarnego, bez jego zgody i możliwości odwołania się, narusza zasady konstytucyjne – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Taka arbitralna decyzja organu władzy wykonawczej wobec przedstawiciela władzy sądowniczej nieDalej

0 (0)">
Państwo

Polemika SSP „Iustitia” z tezami M. Morawieckiego przekazanymi dziennikarzom zagranicznym 10 stycznia 2018 roku 0 (0)

W dniu 10 stycznia 2018  Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z dziennikarzami mediów zagranicznych, na którym to spotkaniu przekazał wydrukowane informacje odnoszące się do tzw. „reformy wymiaru sprawiedliwości” oraz wygłosił kilka opinii na ten temat. W innym dokumencie odnosimy się do informacji pisemnych, natomiastDalej