Tag: Sąd Apelacyjny w Warszawie

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie SA w Warszawie do ministra Adama Bodnara: wyrażamy całkowity brak zaufania i możliwości konstruktywnej współpracy z osobami aktualnie administrującymi SA w Warszawie 0 (0)

Uznając, że dalsze pełnienie funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez pana Piotra Schaba, jak również funkcji wiceprezesów […] przez pana Arkadiusza Ziarkę oraz panie Agnieszkę Stachniak-Rogalską i Edytę Dzielińską pozostaje w rażącej sprzeczności zDalej

3 (1)">
Dokumenty

Marzanna A. Piekarska-Drążek do Piotra Prusinowskiego o różnicach pomiędzy etycznym osiąganiem kolejnych szczebli zawodowych w sądownictwie a karierami sędziów powiązanych z neo KRS 3 (1)

Podejmowane są w ostatnich latach usilne próby zniwelowania różnic pomiędzy etycznym osiąganiem kolejnych szczebli zawodowych w sądownictwie, opartym na wiedzy, doświadczeniu, trafności orzeczeń i nieposzlakowanym charakterze sędziego, a nowymi karierami grupy sędziów powiązanych z neoDalej