Tag: Rzecznik Praw Obywatelskich

5 (2)">
Poza działami

Agata Malec, Kajetan Wróblewski: Wystarczy chcieć. Głos po likwidacji ostatniego ośrodka recepcyjno-relokacyjnego dla uchodźców ukraińskich przy Dworcu Wschodnim w Warszawie 5 (2)

Odpowiedź wolontariuszy z organizacji pozarządowych, od dwóch lat zaangażowanych w pomoc uchodźcom ukraińskim na Dworcu Wschodnim PKP w Warszawie, na stanowisko Wojewody Mazowieckiego przedstawione Rzecznikowi Praw Obywatelskich, opublikowane na internetowej stronie Rzecznika w tekście zatytułowanymDalej

4.3 (3)">
Publicystyka, Trybunał

Stefan Drzazga jr.: Czy Prezes TK i sędziowie, którzy ukryli swoje oświadczenia majątkowe przed opinią publiczną, będą orzekać w swoich sprawach? 4.3 (3)

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącej znacznego ograniczenia prawa do informacji publicznej (K 1/21). Trudno się nie zgodzić ze stanowiskiem Rzecznika wyrażonym wDalej

5 (1)">
Poza działami

Trybunał Konstytucyjny odmawia wyłączenia Justyna Piskorskiego, a wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznaje za nieistniejący 5 (1)

W sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku nowej Izby Dyscyplinarnej (P 7/20, pytanie prawne prok. Małgorzaty Bednarek), a dotyczącej uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, RPO ponownie wniósł o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego.Dalej