Tag: Rzecznik Dyscyplinarny

0 (0)">
Dokumenty

Forum Współpracy Sędziów o postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek 0 (0)

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowaniaDalej