Tag: Rosario Silva de Lapuerta

5 (1)">
Dokumenty

Postanowienie TSUE o natychmiastowym zawieszeniu stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Komunikat i skarga Komisji 5 (1)

14 lipca wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rosario Silva de Lapuerta wydała Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 R (Komisja / Polska) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególnościDalej

0 (0)">
Poza działami, Trybunał

RPO we wniosku o wyłączenie Krystyny Pawłowicz: Jej słowa nie są godne jakiejkolwiek osoby pełniącej urząd władzy i zaufania publicznego 0 (0)

Ponowny wniosek o wyłączenie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz RPO uzasadnia określeniem przez nią jako „agresję” i „bezczelną gangsterkę” orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  o zabezpieczeniu roszczenia Czech wobec Polski w sprawie kopalni Turów. A wiceprezeskę TSUEDalej