Tag: Robert Kirejew

0 (0)">
Poza działami

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z 18 czerwca 2019 r. wyrażające dezaprobatę dla działań kierującego Sądem Apelacyjnym w Katowicach sędziego Witolda Mazura 0 (0)

UCHWAŁA NUMER II ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie czynności zmierzających do kontynuowania procedur nominacyjnych Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wyraża dezaprobatę dla działań kierującego Sądem Apelacyjnym wDalej