Tag: Robert Grzeszczak

1 (1)">
Poza działami

J. Barcz, R. Grzeszczak, A. Nowak-Far i J. Truszczyński: Praworządność a unijne fundusze. Prawne i praktyczne aspekty interpretacji ustaleń Rady Europejskiej 1 (1)

10 grudnia 2020 r., podczas posiedzenia Rady Europejskiej, szefowie państw lub rządów zaakceptowali zgodnie postanowienia dotyczące projektu rozporządzenia ustalającego system warunkowości w celu ochrony budżetu UE. Próba ponownego sięgnięcia w przyszłości do szantażu politycznego miałabyDalej