Tag: Regulamin Sądu Najwyższego

0 (0)">
Dokumenty

Prezydent pragnie uczynić Sąd Najwyższy sądem największym na świecie – Negatywna opinia Kolegium SN do projektu zmian w Regulaminie 0 (0)

W dniu wczorajszym (21.05) Kolegium Sądu Najwyższego negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie rozporządzenia – Regulamin Sądu Najwyższego. Opiniowany projekt dotyczy zwiększenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Kolegium Sądu Najwyższego wDalej