Tag: Rada Europejska

5 (1)">Ryszard Piotrowski. Foto: Adrian Grycuk. Wikipedia.org
Legislacja, Państwo

Ryszard Piotrowski: Sam status «najwyższego przedstawiciela RP» nie przesądza jednoznacznie o udziale Prezydenta w posiedzeniu Rady Europejskiej 5 (1)

Rada Europejska nie jest ukształtowana jako forum, na którym państwa członkowskie reprezentuje przede wszystkim osoba z atrybutem najwyższego przedstawiciela państwa, ale nieuczestnicząca w procesach bieżącego rządzenia. Nie ma prawnych podstaw do przyjęcia założenia, że jużDalej