Tag: „Przegląd Konstytucyjny”

0 (0)">
Publicystyka

Piotr Uziębło: Odpowiedzialność za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 0 (0)

Artykuł prof. Piotra Uziębły, opublikowany w pierwszym tegorocznym numerze Przeglądu Konstytucyjnego, stanowi próbę odpowiedzi na dwa istotne pytania. Pierwszym jest dokonanie analizy zgodności z Konstytucją RP rozwiązań przewidzianych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńDalej

0 (0)">
Publicystyka

M. Matczak: Demokratyczne czy prawne? Uwagi na tle Raportu Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego 0 (0)

Artykuł prof. Marcina Matczaka opublikowany został w pierwszym numerze krakowskiego kwartalnika „Przegląd Konstytucyjny”, który ukazuje się właśnie w wersji papierowej oraz na stronie internetowej. „Przegląd” jest kontynuacją zdemolowanego przez dobrą zmianę zasłużonego „Przeglądu Sejmowego”, któryDalej