Tag: protest wyborczy

5 (1)">
Wybory

Andrzej Rzepliński, Agnieszka Borowiec, Paweł Borys, Marcin Skubiszewski: Protest wyborczy czworga wyborców skierowany do Izby Cywilnej SN 5 (1)

Zarzuty stawiane w proteście wyborczym powinny być załatwione w rzetelnym procesie przez Sądem Najwyższym, w jawnym postępowaniu z niekwestionowalną Jego niezależnością, bezstronnością i niezawisłością. Tylko takie cechy tego postępowania mogą gwarantować obywatelom sprawiedliwe rozstrzygnięcie postępowaniaDalej