Tag: prokuratura

4.5 (2)">
Państwo

Oskarżenie publiczne na wzór europejski czy „russkij mir” w prokuraturze? O swoim projekcie reformy prokuratury, o innych projektach – Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia 4.5 (2)

W ostatnich 7 latach funkcjonowania prokuratury pod rządami Zbigniewa Ziobro i rosnącej lawinowo liczby afer politycznych, mnożą się w mediach pod jej adresem uzasadnione zarzuty o „jej upolitycznieniu”, o „ręcznym sterowaniu” oraz o akcyjności jejDalej

0 (0)">
Poza działami

Jacek Bilewicz, Paweł Pik: Projekt ustawy o ustroju prokuratury autorstwa Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Nowe otwarcie dla nowoczesnej prokuratury 0 (0)

W kwietniu opublikowaliśmy w Monitorze obszerną informację o projekcie reformy prokuratury, zawartym w książce dr. Michała Gabriela-Węglowskiego i dr. Magdaleny Malinowskej-Wójcickiej „Na straży prawa. Nowy model Prokuratury”, w której autorzy przeprowadzili nie tylko krytyczną analizęDalej

5 (2)">
Legislacja, Publicystyka

Profesjonalny prokurator w niezależnej prokuraturze. O książce dr. Michała Gabriela-Węglowskiego i dr. Magdaleny Malinowskej-Wójcickiej „Na straży prawa. Nowy model Prokuratury” 5 (2)

Wydarzenia ostatnich ośmiu lat po wyborach w 2015 roku ujawniły, prócz innych słabości, dwie poważne luki w Konstytucji Rzeczpospolitej, przez które przelewa się destrukcyjna fala niepraworządności. Jeden z tych braków to nieuregulowana pozycja ustrojowa prokuratury,Dalej

5 (1)">
Państwo

Ściganie przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016-2022 – przejaw erozji systemu egzekwowania prawa. Raport LSO 5 (1)

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” opublikowało raport „Ściganie przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016-2022 – przejaw erozji systemu egzekwowania prawa”. Opracowanie zawiera skrót informacji na temat wybranych aspektów praktyki ścigania przestępstwDalej

0 (0)">
Państwo

Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Bilewicz: Obywatelski projekt reformy sądownictwa i jego krytyka ze strony Instytutu „Strategie 2050” a ustrój prokuratury 0 (0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, której założeniem ma byćDalej

1 (2)">
Dokumenty

Nasilają się represje wobec niezależnych oskarżycieli publicznych – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 2 października 1 (2)

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” od chwili swego powstania wielokrotnie krytykowało podejmowane przez kierownictwo prokuratury działania wobec prokuratorów wyrażających negatywne uwagi odnośnie obecnego modelu funkcjonowania prokuratury. Działania te od początku tego roku kierownictwo prokuratury intensyfikuje,Dalej