Tag: prokuratura

5 (1)">
Państwo

Ściganie przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016-2022 – przejaw erozji systemu egzekwowania prawa. Raport LSO 5 (1)

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” opublikowało raport „Ściganie przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016-2022 – przejaw erozji systemu egzekwowania prawa”. Opracowanie zawiera skrót informacji na temat wybranych aspektów praktyki ścigania przestępstwDalej

0 (0)">
Państwo

Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Bilewicz: Obywatelski projekt reformy sądownictwa i jego krytyka ze strony Instytutu „Strategie 2050” a ustrój prokuratury 0 (0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, której założeniem ma byćDalej

1 (2)">
Dokumenty

Nasilają się represje wobec niezależnych oskarżycieli publicznych – Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 2 października 1 (2)

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” od chwili swego powstania wielokrotnie krytykowało podejmowane przez kierownictwo prokuratury działania wobec prokuratorów wyrażających negatywne uwagi odnośnie obecnego modelu funkcjonowania prokuratury. Działania te od początku tego roku kierownictwo prokuratury intensyfikuje,Dalej