Tag: Prokurator Krajowy

0 (0)">
Państwo

Agnieszka Liszewska, Anna Rakowska-Trela, Izabela Skomerska-Muchowska, Marcin Górski: O piśmie Bogdana Święczkowskiego do Prokuratorów Regionalnych 0 (0)

Stanowisko w sprawie prawnych uwarunkowań dopuszczalności stosowania art. 165 Kodeksu karnego wobec protestujących biorących udział w zgromadzeniach o charakterze politycznym w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 (w związku z pismem Prokuratora Krajowego do Prokuratorów Regionalnych)