Tag: Prokurator Generalny

4 (1)">
Poza działami, Publicystyka

Jarosław Onyszczuk: Quis custodiet ipsos custodes. Odpowiedzialność prokuratora za jakość postępowania przygotowawczego 4 (1)

Wielomiesięczna praca Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia nad kompleksowymi założeniami nowego prawa o prokuraturze doprowadziła do wypracowania dość zasadniczego poglądu, iż w nowych przepisach należy odejść od dotychczasowych wzorców funkcjonowania prokuratury i na [nowo] zdefiniowaćDalej

0 (0)">
Dokumenty, Trybunał

Niedopuszczalne jest badanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wyroku ETPC przez Trybunał Konstytucyjny, pisze RPO do TK 0 (0)

Wniosek Prokuratora Generalnego w sposób niedopuszczalny zmierza do zakwestionowania konstytucyjności konkretnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to obejście konstytucyjnych regulacji co do Trybunału Konstytucyjnego, który nie może kontrolować orzeczeń międzynarodowych organów sądowych. Wniosek Zbigniewa Ziobry sprzeciwiaDalej