Tag: Prokurator Generalny

5 (2)">
Legislacja, Publicystyka

Profesjonalny prokurator w niezależnej prokuraturze. O książce dr. Michała Gabriela-Węglowskiego i dr. Magdaleny Malinowskej-Wójcickiej „Na straży prawa. Nowy model Prokuratury” 5 (2)

Wydarzenia ostatnich ośmiu lat po wyborach w 2015 roku ujawniły, prócz innych słabości, dwie poważne luki w Konstytucji Rzeczpospolitej, przez które przelewa się destrukcyjna fala niepraworządności. Jeden z tych braków to nieuregulowana pozycja ustrojowa prokuratury,Dalej

4 (1)">
Poza działami, Publicystyka

Jarosław Onyszczuk: Quis custodiet ipsos custodes. Odpowiedzialność prokuratora za jakość postępowania przygotowawczego 4 (1)

Wielomiesięczna praca Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia nad kompleksowymi założeniami nowego prawa o prokuraturze doprowadziła do wypracowania dość zasadniczego poglądu, iż w nowych przepisach należy odejść od dotychczasowych wzorców funkcjonowania prokuratury i na [nowo] zdefiniowaćDalej