Tag: praworządność art. 7 TUE

0 (0)">
Państwo, Poza działami

TSUE: mechanizm warunkowości horyzontalnej może wchodzić w zakres przyznanej Unii przez traktaty kompetencji do określania zasad finansowych (komunikat) 0 (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym 16 lutego oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.Dalej