Tag: Prawo ustawa o sądach powszechnych

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Minister sprawiedliwości żąda, by sędziowie w oświadczeniach majątkowych udostępnili dane wierzycieli – stanowisko SSP „Iustitia” 0 (0)

Władza publiczna (w tym przypadku Minister Sprawiedliwości) aktem niższym niż ustawa nie może zobowiązywać sędziów do ujawnienia informacji dotyczących charakteru wierzytelności, danych osobowych wierzycieli (osób prawnych i fizycznych). Ponadto w przypadku osób fizycznych ujawnienie ichDalej