Tag: Prawo o ustroju sądów powszechnych

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Anna Rakowska: Przywracanie praworządności w sądownictwie – stan obecny, oczekiwania i propozycje rozwiązań 0 (0)

Propozycje rozwiązań dotyczących postępowań oraz rzeczników dyscyplinarnych, delegacji sędziów, Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesów oraz wiceprezesów sądów oraz neosędziów przedstawia w konstytucyjny.pl prof. Anna Rakowska z WPiA UŁ. „Gmach” polskiego wymiaru sprawiedliwości trzęsie się w posadach.Dalej

0 (0)">
Trybunał

RPO przystępuje do sprawy w Trybunale Konstytucyjnym: Delegowanie sędziów przez ministra do sądu wyższej instancji jest niekonstytucyjne 0 (0)

Podwójna rola Ministra Sprawiedliwości, będącego zarazem Prokuratorem Generalnym, w związku z jego kompetencjami do delegowania sędziów, narusza konstytucyjną zasadę podziału władz, pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego. Niczym nieograniczone korzystanie z tej możliwości naruszaDalej