Tag: pracownicy delegowani

5 (1)">
Poza działami

Rzecznik generalny TSUE proponuje oddalenie skargi Węgier i Polski o stwierdzenie nieważności dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych 5 (1)

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Campos Sánchez-Bordona zaproponował, by Trybunał oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi o stwierdzenie nieważności dyrektywy wzmacniającej prawa pracowników delegowanych. Prawodawca Unii, w świetle rozwoju rynków pracy Unii poDalej