Tag: postępowanie karne

0 (0)">
Dokumenty

Prawo do sprawiedliwego procesu jest prawem człowieka – Podręcznik sprawiedliwego procesu Amnesty International (wersja polska) 0 (0)

„Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie” Martin Luther King Sprawiedliwość opiera się na poszanowaniu praw człowieka każdej jednostki. Jak stanowi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członkówDalej