Tag: postępowanie dyscyplinarne

0 (0)">
Dokumenty

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych Edith Zeller pisze do F. Timmermansa w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko polskim sędziom 0 (0)

„Ostatnie wydarzenia odnoszące się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom na podstawie oczywiście bezzasadnych powodów wskazanych w liście Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 13 lutego 2019r.  pokazuje inny wymiar nieakceptowanego nacisku na sędziówDalej