Tag: postanowienie zabezpieczające

4.4 (7)">
Poza działami

Jacek Barcik: O ekscesie orzeczniczym TK, czyli dlaczego sądy powszechne nie są związane (bezskutecznym) postanowieniem zabezpieczającym Trybunału Konstytucyjnego 4.4 (7)

Trybunał Konstytucyjny postanowił 29 stycznia m.in. (sygn. akt Kpt 1/20 ): 1) wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych (…); 2)Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie sądów administracyjnych: wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów państwa 0 (0)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r. Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, którymDalej