Tag: postanowienie TSUE

5 (1)">
Dokumenty

Postanowienie TSUE o natychmiastowym zawieszeniu stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Komunikat i skarga Komisji 5 (1)

14 lipca wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rosario Silva de Lapuerta wydała Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 R (Komisja / Polska) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególnościDalej

0 (0)">
Dokumenty

Prezesie Schab, Sędzia Tuleya jest nieprzerwanie uprawniony do wykonywania wszystkich zadań sędziego sądu okręgowego (SSP „Iustitia”) 0 (0)

List Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Piotra Schaba, prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Szanowny Panie Prezesie, jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wzywamy Pana do niezwłocznego powstrzymania czynnościDalej

5 (1)">
Komentarze i opinie

Krystian Markiewicz: Niewykonanie postanowienia TSUE oznacza, że Polska z „demokratycznego państwa prawa” zostanie zdegradowana jedynie do „państwa” 5 (1)

Dzisiejsze orzeczenie TSUE nie tylko jasno zakazuje polskiemu rządowi nielegalnego represjonowania sędziów, zawieszając tzw. Izbę Dyscyplinarną, ale ma skutki znacznie szersze – powinno zamykać drogę do nadużyć w uznaniowym stwierdzaniu ważności wyborów. Dziś 8 kwietniaDalej