Tag: policja

5 (1)">
Państwo, Publicystyka

Piotr Rachtan: Chcieli służyć społeczeństwu. O książce Wiktora J. Mikusińskiego „Bunt milicjantów” i nie tylko 5 (1)

Zasłużone Stowarzyszenie Wolnego Słowa, integrujące od lat działaczy niezależnego ruchu związkowego i opozycyjnego z przed 1989 roku, wydało unikalną książkę, poświęconą mało dotąd zbadanej, a na pewno praktycznie nieznanej dzisiejszej publiczności, związkowej inicjatywie funkcjonariuszy MilicjiDalej

0 (0)">
Dokumenty

Przed świętem Policji – Raport NIK o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez Policję (Komunikat i Raport) 0 (0)

Policja była przygotowana do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przywracania zakłócanego porządku i ładu publicznego, z wykorzystywaniem środków przymusu bezpośredniego (śpb). W większości zbadanych przypadków środki te były prawidłowo wykorzystywane przez Policję do przywrócenia porządku publicznego. Jednak zidentyfikowane w trakcieDalej

0 (0)">
Państwo

Sądy uwzględniają zażalenia zatrzymanych przez policję demonstrantów. RPO pyta, co na to Komendant Główny Policji 0 (0)

Policja, przynajmniej w Warszawie, bezzasadnie zatrzymuje uczestników protestów społecznych. Prowadzi to do naruszenia konstytucyjnie chronionej wolności osobistej, a także niedopełnienia obowiązku respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Zwierzchnicy starają się zaś chronićDalej