Tag: policja

5 (1)">
Dokumenty

Państwo policyjne w Sądzie Najwyższym – policja decyduje, kto może uczestniczyć w rozprawie, sprawdzając, czy adwokat to osoba poszukiwana 5 (1)

Policja nie dopuściła adwokatów do sprawy immunitetu sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla. Zaniepokojony Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do I prezes SN Wbrew przepisom prawa policjanci uniemożliwili adwokatom – przedstawicielom organizacji społecznych – udział wDalej

5 (1)">
Poza działami

Janusz Polowczyk: Do Komendanta Policji w Hajnówce nadkomisarza Jakuba Ciulkina List otwarty Obywateli RP 5 (1)

Pogarda dla praw obywatelskich staje się normą w działaniach policji. Pomimo masowo zapadających uniewinnień i umorzeń postępowań przeciwko uczestnikom pokojowych demonstracji (zaledwie 4% spraw kończy się skazaniem na grzywnę – dane za raportem ObyPomocy za okres kwiecień’17 – październik’20) nie widać,Dalej