Tag: Piotr Pszczółkowski

0 (0)">
Poza działami, Trybunał

K 19/15: Trybunał Konstytucyjny od 8 lat nie rozstrzygnął wniosku prezydenta Komorowskiego w sprawie ustawy o in vitro, choć umorzył podobny – Adama Bodnara 0 (0)

Niedawno Monitor przypomniał, w ramach weryfikacji samochwalstwa Julii Przyłębskiej o wysokiej wydajności i ciężkim trudzie Trybunału Konstytucyjnego, czekający od dekady na rozstrzygnięcie wniosek NSZZ „Solidarność” dotyczący prawa do strajku pracowników sfery publicznej. Dzoś chcemy przypomniećDalej