Tag: Piotr Prusinowski

3 (1)">
Dokumenty

Marzanna A. Piekarska-Drążek do Piotra Prusinowskiego o różnicach pomiędzy etycznym osiąganiem kolejnych szczebli zawodowych w sądownictwie a karierami sędziów powiązanych z neo KRS 3 (1)

Podejmowane są w ostatnich latach usilne próby zniwelowania różnic pomiędzy etycznym osiąganiem kolejnych szczebli zawodowych w sądownictwie, opartym na wiedzy, doświadczeniu, trafności orzeczeń i nieposzlakowanym charakterze sędziego, a nowymi karierami grupy sędziów powiązanych z neoDalej

5 (2)">
Państwo, Publicystyka

Stanisław Zabłocki: Sędziowie Sądu Najwyższego, wszyscy polscy sędziowie, przeszli długą drogę. I zostali na tej drodze sami, z grupką wspierających ich obywateli 5 (2)

Przed ponad pięcioma laty, w grudniu 2017 roku, pani Krystyna Pawłowicz, która była wówczas posłanką PiS, oświadczyła podczas obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że jeden z zapisów procedowanej wówczas ustawy o Sądzie NajwyższymDalej