Tag: Paweł Juszczyszyn

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera. Orzeczenie sądu w Bydgoszczy w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna i komentarz prof. Michała Romanowskiego 5 (1)

Prof. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna, komentuje Z orzeczenia SR w Bydgoszczy II instancja wynika, że: 1. egzekucja może być przeprowadzona wobec sądu będącego pracodawcą sędziego, 2. wykonanie obowiązku dopuszczenia sędziego do orzekania spoczywaDalej

4 (2)">
Komentarze i opinie, Poza działami

Komunikat Piotra Schaba o ściganiu czworga sędziów za KOD oraz komentarze Krzysztofa Łozińskiego i Piotra Rachtana 4 (2)

Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych opublikował komunikat, w którym zarzuca sędziom Dorocie Zabłudowskiej, Piotrowi Gąciarkowi, Waldemarowi Żurkowi i Pawłowi Juszczyszynowi, że „w aktywny sposób wyrażali aprobatę dla wyrażanych […] treści o charakterze politycznym”Dalej

5 (2)">
Poza działami

Prawo nie służy rządzącym, ale rządzonym, a na straży ich praw stoją niezawisłe sądy, których orzeczenia trzeba respektować – Michał Romanowski w mowie końcowej w sprawie Pawła Juszczyszyna 5 (2)

Prof. Michał Romanowski w liście do redakcji napisał m. in.: „Po wyroku SO w Olsztynie w sprawie Pawła Juszczyszyna obiecałem, że opublikuję tekst mojej mowy końcowej. Dużą część mojego wystąpienia poświęciłem pani Manowskiej. Pani ManowskaDalej

3 (4)">
Państwo, Poza działami

Michał Romanowski: „Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu sędziego” – wyrok SR w Bydgoszczy 3 (4)

Można zniszczyć Trybunał Konstytucyjny, można zniszczyć Krajową Radę Sądownictwa, można domykać kontrolę nad „starymi” izbami Sądu Najwyższego, można bezprawnie powoływać neosędziów sądów powszechnych i neosędziów Sądu Najwyższego, można uchwalać ustawy kagańcowe dla sędziów, można „oferować”Dalej