Tag: Parlament Europejski

0 (0)">
Dokumenty

Europosłowie poirytowani biernością Komisji wobec łamania zasad praworządności grożą pozwem do TSUE. Szefowie frakcji piszą do Przewodniczącej Komisji 0 (0)

W przyjętej 25 marca rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) posłowie do Parlamentu Europejskiego  przypomnieli, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegają Komisję Europejską,Dalej

5 (1)">
Świat

Rzecznik Generalny TSUE: Trybunał powinien oddalić skargę Węgier, popieranych przez Polskę, na rezolucję Parlamentu Europejskiego 5 (1)

W przedstawionej 3 grudnia Opinii rzecznika generalnego Michala Bobeka w sprawie C-650/18 Węgry przeciwko Parlamentowi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien oddalić skargę Węgier na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia procedury stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzykaDalej