Tag: Parlament Europejski

0 (0)">
Dokumenty

Apel pięciu stowarzyszeń sędziowskich do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji LIBE w sprawie praworządności w Polsce 0 (0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych skierowały apel do Komisji Europejskiej, Komisarzy Komisji Europejskiej, Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji LIBE o konsekwentneDalej

0 (0)">
Dokumenty

Europosłowie poirytowani biernością Komisji wobec łamania zasad praworządności grożą pozwem do TSUE. Szefowie frakcji piszą do Przewodniczącej Komisji 0 (0)

W przyjętej 25 marca rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) posłowie do Parlamentu Europejskiego  przypomnieli, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegają Komisję Europejską,Dalej