Tag: Państwowa Komisja Wyborcza

3 (2)">
Państwo, Wybory

Sławomir Patyra: Prezydent powinien bez zbędnej zwłoki wydać postanowienie o powołaniu członków Państwowej Komisji Wyborczej (forumIdei) 3 (2)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako organ wyposażony w kompetencję do powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej wskazanych przez Sejm, powinien wydać postanowienie o ich powołaniu bez zbędnej zwłoki, by zapewnić funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej – wynika zDalej

0 (0)">
Wybory

Jarosław Flis: Nowa sieć obwodowych komisji wyborczych na wsi – efekty nowelizacji Kodeksu wyborczego w praktyce (forumIdei Fundacji Batorego) 0 (0)

Zmiany Kodeksu wyborczego, mające ułatwić głosowanie mieszkańcom wsi, przewidywały utworzenie obwodów głosowania we wszystkich miejscowościach powyżej 200 mieszkańców. Inicjatorzy zmian Kodeksu wyborczego szacowali liczbę komisji, które miałyby zostać utworzone na skutek nowelizacji, na 6000. OgłoszonaDalej