Tag: OSSSA – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

0 (0)">
Państwo

Sędziowie sądów administracyjnych o przywróceniu prawidłowego składu KRS oraz o powołaniach na stanowisko sędziego dokonanych na wniosek neoKRS 0 (0)

Stanowisko zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 19 listopada 2023 r. w sprawie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w zakresie prawidłowego składu KRS oraz powołań na stanowisko sędziego dokonanych na wniosek KRS działającej wDalej

5 (1)">
Dokumenty

Służba sędziowska to wierność zasadom ustanowionym w Konstytucji, dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Uchwała OSSSA 5 (1)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 25 marca 2023 r. w wprawie stanu praworządności w Polsce Sędziowie zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych z narastającym niepokojem obserwują pogłębiający się kryzysDalej

5 (2)">
Dokumenty

Walne Zgromadzenie OSSSA dyskutuje m. in. nad zagrożeniem dla niezależności sądów administracyjnych i niezawisłości sędziowskiej, bezpieczeństwa prawnego stron i pewności prawa 5 (2)

24 i 25 marca odbywa się w Warszawie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSSA. Jednym z ważniejszych tematów, obok spraw organizacyjnych, nad którymi debatują członkowie OSSSA, są propozycje zmian w ustroju sądów administracyjnychDalej