Tag: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

5 (2)">
Państwo

Nie ma sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym, Sejmem a Prezydentem – stwierdza Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 5 (2)

22 stycznia 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednogłośnie podjęła stanowisko wyjaśniające trwający spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący planowanego na dzisiaj posiedzenia połączonych trzech Izb Sąd Najwyższy. Sporem kompetencyjnym nie jestDalej