Tag: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

0 (0)">
Dokumenty

Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądowych prowadzi do anarchizacji życia publicznego. Protest sędziów administracyjnych 0 (0)

Uchwała Nr 3/19 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 31 lipca 2019 r. Protest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych protestuje przeciwko nierespektowaniu i niewykonywaniu przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoDalej

0 (0)">
Dokumenty

Stowarzyszenia sędziowskie o wniosku organu działającego jako KRS do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów o KRS 0 (0)

Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie wniosku organu działającego jako Krajowa Rada Sądownictwa  do TrybunałuDalej

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie popierają postulaty płacowe pracowników sądów 0 (0)

Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych Przedstawiciele stowarzyszeńDalej

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie sądów administracyjnych: wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów państwa 0 (0)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r. Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, którymDalej