Tag: odpowiedzialność konstytucyjna

0 (0)">
Publicystyka

Piotr Uziębło: Odpowiedzialność za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 0 (0)

Artykuł prof. Piotra Uziębły, opublikowany w pierwszym tegorocznym numerze Przeglądu Konstytucyjnego, stanowi próbę odpowiedzi na dwa istotne pytania. Pierwszym jest dokonanie analizy zgodności z Konstytucją RP rozwiązań przewidzianych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńDalej