Tag: Obywatele RP

4.7 (3)">
Dokumenty

Policyjny kocioł 11 listopada – Stanisław Trociuk, zastępca RPO, żąda wyjaśnień od komendanta stołecznego policji 4.7 (3)

Zastosowanie tzw. „kotła policyjnego” było formą pozbawienia wolności. Zgromadzeni nie podejmowali działań naruszających porządek prawny, a zwłaszcza nie demonstrowali zachowań agresywnych. Przebieg policyjnej interwencji budzi istotne wątpliwości RPO z punktu widzenia przestrzegania standardów ochrony wolności iDalej

0 (0)">
Legislacja

List Obywateli RP do Rzecznika Praw Obywatelskich. Status kontrdemonstracji wymaga uregulowania w prawie i praktyce działań policji 0 (0)

Obywatele każdego cywilizowanego państwa mają prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów w przestrzeni publicznej, również przez spontaniczną reakcję na legalne, zgłoszone zgromadzenia, z których przekazem się nie zgadzają. Prawo to realizowane jest przez możliwość organizowania pokojowych kontrdemonstracji, które państwo ma umożliwiać i chronić, zgodnie z zaleceniamiDalej

5 (1)">
Poza działami

Janusz Polowczyk: Do Komendanta Policji w Hajnówce nadkomisarza Jakuba Ciulkina List otwarty Obywateli RP 5 (1)

Pogarda dla praw obywatelskich staje się normą w działaniach policji. Pomimo masowo zapadających uniewinnień i umorzeń postępowań przeciwko uczestnikom pokojowych demonstracji (zaledwie 4% spraw kończy się skazaniem na grzywnę – dane za raportem ObyPomocy za okres kwiecień’17 – październik’20) nie widać,Dalej