Tag: Obywatele.news

5 (1)">
Poza działami

Janusz Polowczyk: Do Komendanta Policji w Hajnówce nadkomisarza Jakuba Ciulkina List otwarty Obywateli RP 5 (1)

Pogarda dla praw obywatelskich staje się normą w działaniach policji. Pomimo masowo zapadających uniewinnień i umorzeń postępowań przeciwko uczestnikom pokojowych demonstracji (zaledwie 4% spraw kończy się skazaniem na grzywnę – dane za raportem ObyPomocy za okres kwiecień’17 – październik’20) nie widać,Dalej

5 (1)">1 maja - kontrmanifestanci Video-KOD
Państwo

Michał Dadlez z zespołem ObyPomoc: Obywatel przed sądem – analiza orzeczeń w sprawach kontrdemonstracji 5 (1)

Dostępnych jest już ponad 100 orzeczeń sędziów zajmujących się rozstrzyganiem wniosków o ukaranie osób protestujących w latach 2015-2019. Gdy  zawodzą służby, obowiązkiem obywatela wydaje się wskazywać ich zaniedbania, w mocniejszym akcie symbolicznego „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, głośnego sprzeciwuDalej