Tag: NRA

5 (1)">
Poza działami

Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka 5 (1)

Inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to główne tematy poruszone podczas hybrydowej konferencji „Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka – praktyka sądowa, wyzwania i szanse na lepszą ochronęDalej

5 (2)">
Komentarze i opinie

Strach, zagrożenie, obawy nie mogą być w demokratycznym państwie prawnym uzasadnieniem rozwiązań legislacyjnych naruszających obowiązujący porządek prawny – adwokaci 5 (2)

Strach, zagrożenie, obawy nie mogą być w demokratycznym państwie prawnym uzasadnieniem rozwiązań legislacyjnych naruszających obowiązujący porządek prawny – pisze w uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, odnosząc się do przyjętej 17 listopada br. przez Sejm RPDalej