Tag: NIK

0 (0)">
Państwo

Marian Banaś w Senacie o tym, jak władze RP utrudniają NIK-owi wykonywanie konstytucyjnych obowiązków w realizacji kontroli państwowej 0 (0)

Połączone komisje senackie: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza na posiedzeniu 28 czerwca br. przyjęły stanowisko wyrażające najwyższe zaniepokojenie sytuacją związaną z uniemożliwianiem funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli.Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Przed świętem Policji – Raport NIK o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez Policję (Komunikat i Raport) 0 (0)

Policja była przygotowana do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przywracania zakłócanego porządku i ładu publicznego, z wykorzystywaniem środków przymusu bezpośredniego (śpb). W większości zbadanych przypadków środki te były prawidłowo wykorzystywane przez Policję do przywrócenia porządku publicznego. Jednak zidentyfikowane w trakcieDalej

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Senat: Afery Pegasusa w Komisji Nadzwyczajnej część 2 – przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego, Marka Bieńkowskiego i Mariana Banasia (zapis video) 0 (0)

Redakcja Monitora udostępnia przygotowane przez Sieciową Telewizję Obywatelską VideoKOD nagrania video z przesłuchań przez Komisję Nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. CzęśćDalej