Tag: niezawisłość sędziów

5 (1)">
Dokumenty

Służba sędziowska to wierność zasadom ustanowionym w Konstytucji, dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Uchwała OSSSA 5 (1)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 25 marca 2023 r. w wprawie stanu praworządności w Polsce Sędziowie zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych z narastającym niepokojem obserwują pogłębiający się kryzysDalej

5 (2)">
Dokumenty

Walne Zgromadzenie OSSSA dyskutuje m. in. nad zagrożeniem dla niezależności sądów administracyjnych i niezawisłości sędziowskiej, bezpieczeństwa prawnego stron i pewności prawa 5 (2)

24 i 25 marca odbywa się w Warszawie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSSA. Jednym z ważniejszych tematów, obok spraw organizacyjnych, nad którymi debatują członkowie OSSSA, są propozycje zmian w ustroju sądów administracyjnychDalej

4 (4)">
Dokumenty

KRS wybrana w 2018 r. nie wypełniała swojej podstawowej funkcji konstytucyjnej stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – List otwarty byłych członków Rady 4 (4)

My, sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich kadencji w latach 1990–2018, w tym członkowie Rady, której kadencja została niezgodnie z Konstytucją RP przerwana, w związku z wyborem w 2018 r. sędziów – członków Krajowej RadyDalej