Tag: niezależność prokuratora

4 (8)">
Trybunał

25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o ograniczaniu niezawisłości sędziów i prezydenckiej pogardzie dla prokuratorów 4 (8)

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 24 stycznia 2021 r. Naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej staje się w naszym państwie coraz częstsze. Celem wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnychDalej

0 (0)">
Publicystyka

Paweł Burzyński, Grażyna Stanek: O konieczności reformy prokuratury w Polsce – uwagi krytyczne na tle polskich doświadczeń w kształtowaniu ustroju prokuratury. Głos w dyskusji 0 (0)

Zmiany ustroju prokuratury w Polsce, jakie dokonały się po 1989 r., bardzo dobrze obrazują brak jednolitej koncepcji ze strony czynnika politycznego na organizację tej instytucji, a nawet można zaryzykować twierdzenie, że płaszczyzna normatywna zmian dotyczącychDalej