Tag: nieusuwalność sędziego

0 (0)">
Dokumenty

TSUE: ustawa z lipca 2017 r. nie jest zgodna z gwarancjami nieusuwalności sędziów i ich niezawisłości – opinia Rzecznika generalnego 0 (0)

Wedle opinii Rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Jewgenija Tanczewa, przedłożonej 20 czerwca,  Trybunał powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacjiDalej