Tag: Niemcy

0 (0)">
Dokumenty

Treblinka – „polski obóz zagłady” – w Trybunale Sprawiedliwości UE. Opinia Rzecznika generalnego Michala Bobeka 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 23 lutego 2021 r.(1) Sprawa C‑800/19 Mittelbayerischer Verlag KG przeciwko SM [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polska)] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych –Dalej