Tag: NBP

0 (0)">
Publicystyka

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Gwarancje niezależności krajowego banku centralnego – glosa do wyroku TSUE z 2019 r. oraz komentarz aktualny 0 (0)

Krytyczna ocena sposobu zarządzania przez prof. Adama Glapińskiego Narodowym Bankiem Polskim i Radą Polityki Pieniężnej, którego obciąża się odpowiedzialnością za nieskuteczne przeciwdziałanie inflacji oraz nielegalne finansowanie przez bank centralny deficytu budżetowego, doprowadziła do pojawiającego sięDalej