Tag: Monika Frąckowiak

3.3 (6)">
Komentarze i opinie

Bartłomiej Przymusiński: Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie sędzi Moniki Frąckowiak 3.3 (6)

Kontekst pytania prawnego: sędzia Monika Frąckowiak została oskarżona przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Prezes Izby Dyscyplinarnej wskazał właściwy do rozpoznania sprawy sąd dyscyplinarny. Sędzia Monika Frąckowiak złożyła pozew o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego Prezesa Izby Dyscyplinarnej,Dalej

1 (1)">
Państwo, Poza działami

TSUE nie odpowie na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego w sprawie sędzi Moniki Frąckowiak (i prof. Jana Majchrowskiego). Komunikat i streszczenie wyroku 1 (1)

W wyroku ogłoszonym 22 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził niedopuszczalność wniosku Sądu Najwyższego (Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie,Dalej

5 (1)">
Poza działami

Wojciech Popiołek w TSUE: „[W Polsce] naruszane są zasady rządów prawa, podziału władz, gwarancje niezależności sędziów oraz zasada lojalnej współpracy” 5 (1)

Wystąpienie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 22 września 2020 r. sprawie C-508/19 prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka, pełnomocnika sędzi Moniki Frąckowiak. Wysoki Trybunale! W swoim wystąpieniu odniosę się do niektórych kwestii wskazanych wDalej

5 (2)">
Poza działami

Trybunał Sprawiedliwości UE: Na wokandzie 6 lipca pytanie prejudycjalne NSA o wykluczenie kontroli sądowej uchwał KRS (Komunikat SSP Iustitia) 5 (2)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia informuje, że w najbliższy poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, dwoje jego przedstawicieli weźmie udział w posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa C-824/18).Dalej