Tag: Monika Frąckowiak

5 (1)">
Poza działami

Wojciech Popiołek w TSUE: „[W Polsce] naruszane są zasady rządów prawa, podziału władz, gwarancje niezależności sędziów oraz zasada lojalnej współpracy” 5 (1)

Wystąpienie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 22 września 2020 r. sprawie C-508/19 prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka, pełnomocnika sędzi Moniki Frąckowiak. Wysoki Trybunale! W swoim wystąpieniu odniosę się do niektórych kwestii wskazanych wDalej

5 (2)">
Poza działami

Trybunał Sprawiedliwości UE: Na wokandzie 6 lipca pytanie prejudycjalne NSA o wykluczenie kontroli sądowej uchwał KRS (Komunikat SSP Iustitia) 5 (2)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia informuje, że w najbliższy poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, dwoje jego przedstawicieli weźmie udział w posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa C-824/18).Dalej