Tag: Monika Florczak-Wątor

0 (0)">
Państwo, Publicystyka

Monika Florczak-Wątor: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 r., w sprawie Kp 1/17 o zgromadzeniach cyklicznych 0 (0)

1.Wstęp Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16.03.2017 r., Kp 1/17, legalizujący instytucję zgromadzeń spontanicznych, zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na istotność przedmiotu zaskarżenia, kontrowersyjność rozstrzygnięcia oraz jego wydanie z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania,Dalej

0 (0)">
Komentarze i opinie

M. Florczak-Wątor, S. Patyra: Opinia prawna na temat skutków wadliwości postępowania nominacyjnego sędziów Sądu Najwyższego w aspekcie skuteczności ich powołania 0 (0)

Mankamenty dotyczące procedury powoływania sędziów Sądu Najwyższego jednoznacznie przesądzają o wadliwości prowadzonych w tym zakresie postępowań nominacyjnych, co skutkuje prawną nieważnością wszystkich aktów powołania sędziów Sądu Najwyższego, dokonanych od momentu wejścia w życie opiniowanych przepisów.Dalej